Заявка за записване

Трите имена като на документ за самоличност.
Трите имена като на документ за самоличност.
По този начим можем да валидираме че детето има право на участие в класирането.
Предпочитания

Най-предпочитаната специалност трябва да се избере първа.

Този въпрсо е с цел предотвъртяването на автоматизирани записвания.