График за приема в първи клас за учебната 2021 / 2022 година

 1. Регистриране на бъдещия първокласник в електронна платформа от 8:00 часа на 01.06.2021 г. до 07.06.2021 г. вкл.
 2. Обявяване на списъци на приетите ученици по класове на първо класиране- 09.06.2021 г. до края на работния ден.
 3. Записване на приетите ученици след първо класиране-от 10.06. до 15.06.2021 г. вкл.
 4. Обявяване на свободните места след първо класиране- 16.06.2021 г. до края на работния ден.
  Според Чл. 192, ал. (1) и ал. (2) от Закона за предучилищното и училищното образование, детските градини и училищата са длъжни да приемат деца и ученици със специални образователни потребности като в група в детска градина и в паралелка в училище може да се обучават до три деца и ученици със специални образователни потребности, което може да наложи прекласиране на деца със СОП в друга паралелка според входящ номер по реда на регистрация в електронната платформа.
 5. Прием на документи за запълване на свободните места след първо класиране от 17.06. до  21.06.2021 г. вкл.
 6. Обявяване на приетите след второ  класиране- 22.06.2021 г. до края на работния ден.
 7. Записване на приетите ученици след второ класиране-от 23.06. до 25.06.2021 г. вкл.
 8. Обявяване на свободните места след трето класиране- 28.06.2021 г. до края на работния ден.

Подаването на документи за запълване на свободните места след трето класиране е до 14.09.2021 г. в Дирекцията на СУ „Летец Христо Топракчиев“, град Божурище.

При записването след класиране се предоставят следните документи:

 • Aкт за раждане- оригинал за сверяване.
 • Удостоверение за завършена предучилищна подготовка-копие.
 • Заявление по образец /може да се попълни на място при записването/
 • Удостоверение за настоящ или постоянен адрес на децата, живущи извън град Божурище и ще ползват специализиран транспорт от населеното място в община Божурище до училище. 
 • При необходимост от осигуряване на  допълнителна подкрепа на дете със специални образователни потребности, се предоставят  и съответни документи от родител /например епикриза, ТЕЛК, становище/